Histo­ria to nie tylko zma­ga­jące się ze sobą tłumy, to też wybitne jed­nostki. Tymi jed­nost­kami są Rodacy mający odwagę, któ­rych boha­ter­stwo przy­nio­sło widoczne do dziś efekty, nawet gdy zapo­mi­namy o ich twór­cach.

TWINHEADS jest domem pro­duk­cyj­nym.
Dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu twór­ców, nie­skrę­po­wa­nej wyobraźni TWINHEADS reali­zuje pro­duk­cje w opar­ciu o naj­now­sze tech­no­lo­gie.

Jesteś sce­na­rzy­stą?
Inte­re­suje Cię histo­ria Pol­ski?
Masz swo­ich ulu­bio­nych boha­te­rów?
Twin­he­ads Sp. z o. o. poszu­kuje
sce­na­rzy­stów do współ­pracy.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij